Hostel sv. JURAJ


SlovakiaSkautské táborisko v Hodruši

Objavte krajinu Štiavnické sopky!Je to historické táborisko, kde skauti táborili už pred II. svetovou vojnou a potom vždy, keď bol skauting obnovený. Stála tu aj skautská chata, ktorá zažila horúce chvíle počas SNP a ktorá bola neskôr po vojne za pohnutých udalostí a zákazu skautingu zničená.Táborisko je uprostred lesov Štiavnických vrchov s dobrým prístupom na značkované trasy, kúpanie či cykloturistiku. Cesta peši do Banskej Štiavnice trvá cca 1 hod.Táborisko sa nachádza cca 4 km od Hodruše, a asi 10 km od Banskej Štiavnice, neďaleko Dolnohodrušského jazera, vzdialeného len 1500 m. Novinkou je obnovené Hornohodrušské jazero cca 250 m od táboriska.Táborisko má kapacitu 120 ľudí, je rozdelené na viacero menších táborísk, takže tu naraz môže táboriť viacero skautských oddielov, bez toho aby sa navzájom rušili, alebo tu môže hosťovať väčšia skautská akcia.Stanovať sa dá vo vlastných stanoch, alebo v našich podsadách, ktorých máme spolu 16 (pre 32 ludí). Táborisko nemá el. prúd., asfaltová cesta končí 200 m od tábora, lesná cesta vedie priamo do tábora.Veľkou výhodou pre táborníkov je aj to, že v cene sú všetky povolenia, nájom lúky, povolenia od CHKO, palivové drevo, hygiena. Po dohode je možné zabezpečiť pravidelné každodenné zásobovanie tábora. Vodcovia sa tak môžu plne sústrediť na prípravu programu. Zdroj pitnej vody 150 metrov od táboriska.

Poplatok za táborenie sa dá platiť z dotácie MŠSR.Ďalšie info
Vybavenosť táboriska
 • 1 x kuchyňa,
 • 1 x prenosný plynový horák
 • 3 x táborová lúka
 • 1 x veľké táborové ohnisko
 • 1 x malé ohnisko
 • 1 tee-pee
 • 1 x hangár
 • 1 x blok spŕch
 • 2 x latrína
 • 3 x splachovacie WC
 • pivnica na potraviny
 • úžitková voda
 • 1 x umývarka
 • 17 x podsadový stan

Cena
Pri tvorbe ceny je podstatné, či sa táboriaci skauti budú podieľať na sezónnych úpravách a príprave táboriska. Od počtu odpracovaných hodín, prípadne iného prínosu sa odvíja konečná cena, zľava môže dosiahnuť až 50%.

V prípade veľkých akcií sa cena stanovuje individuálne, podľa rozsahu poskytovaných služieb.

Členovia SLSK a Junáka
 • Vlastné stany: 1,50 € osoba/noc:
 • Podsady: 2,50 € osoba/noc

Ostatní
 • Vlastné stany: 2,50 € osoba/noc:
 • Podsady: 3,50 € osoba/noc


Kostol Sv. Kataríny, Banská Štiavnica Účinkujú: Jiří Stivín,...
Letný filmový seminár a festival nielen v klasických filmových...
Spoločnosť T - Mobile premení na 24 hodín Banskú Štiavnicu na mesto...
14.08.2007
Dne 1.8.1907 zatroubením na lesní roh začal historicky první skautský...
18.07.2007
Již skoro měsíc, nazýváme toto roční období létem. Nevím, co si...
02.07.2007
In history Banská Štiavnica was known...