Hostel sv. JURAJ Sv. JURAJ


SlovakiaBanská Štiavnica (nemecky - Schemnitz, maďarsky - Selmecbánya) je mesto ležiace v Banskobystrickom kraji. V minulosti bola vďaka významnej ťažbe striebra známa aj ako strieborné mesto. V súčasnosti je zaradená do Svetového dedičstva UNESCO.V meste žije viac ako 10 000 obyvateľov. Historické jadro mesta je chránené ako pamiatková rezervácia. Mesto sa nachádza uprostred obrovskej kaldery, ktorá vznikla po výbuchu sopky. Zvyšky sopky dnes poznáme ako Štiavnické vrchy.

História

Osud Banskej Štiavnice bol úzko spätý s využívaním bohatých zdrojov striebornej a zlatej rudy na tomto území. Podľa dôkazov bolo toto miesto obývané už v neolite. Prvé banské osídlenie bolo založené Keltmi už v 3. storočí pred naším letopočtom. Územie bolo neskôr osídlené Slovanmi a prvé slovanské opevnené obydlie tu bolo postavené už v 10. - 11. storočí.

Aj počas ranného a neskorého stredoveku bolo mesto hlavným producentom striebra a zlata v Uhorsku. Od 13.storočia sa začali v meste usadzovať Nemeckí osadníci, ktorí o.i. priniesli nové technológie pri ťažbe rúd. Banská Štiavnica získala titul kráľovského mesta v 1238, ako jedno z prvých miest v Uhorsku.

Počas tureckých vojen chceli Turci dobiť bohaté banícke mestá na strednom Slovensku (Banskú Štiavnicu, Banskú Bystricu, Kremnicu). Táto nová hrozba viedla Banskú Štiavnicu k stavbe pevného opevnenia mesta, ktoré zahŕňalo aj dva zámky zo 16.storočia. Mesto bolo jedným z najdôležitejších centier protestantskej reformácie a tiež patrilo do ,Spolku siedmych baníckych miest, spolu s Banskou Belou, Banskou Bystricou, Kremnicou, Ľubietovou, Novou Baňou a Pukancom.

Mesto bolo taktiež popredným centrom inovácie banského priemyslu. V roku 1627 tu bol po prvý krát na svete použitý pušný prach pri banskej ťažbe. V roku 1735 tu bola založená prvá banská škola v krajine Samuelom Mikovínym. Kráľovná Mária Terézia V Banskej Štiavnici zriadila v roku 1762 urobila Banskú Akadémiu a tým vytvorila prvý inštitút vyššieho technického vzdelávania na svete. V roku 1919, po vzniku Československa, bola Akadémia premiestnená do Šoprone v Maďarsku. Tradície Akadémie stále žijú v jej nasledovníkoch: na Univerzite v Miskolci a fakultách v Šoproni, Székesfehérvári a Dunaújvarosi.

V roku 1782 bola Banská Štiavnica tretím najväčším mestom v Uhorsku, kedy v meste a jeho okolí spolu žilo až 40 000 obyvateľov. Avšak vývoj mesta bol až príliš úzko spätý s baníckou aktivitou, ktorá postupne klesala od druhej polovice 19. storočia. Dnes je Banská Štiavnica dôležité centrum rekreácie a turistiky, ktoré ťažia z jej bohatého historického dedičstva.

Zdroj: www.wikipedia.org